P/s : Lại hàng quần áo thôi nhưng được cái free tax và deli tận nhà nên anh em có thể chiến vô tư
Nguyên liệu :
CCV
Sock trùng state
Mail gì cũng được
Ship Direct or nhầm nước
Victim:
Code:
Bấm vào đây


Proof:

Leech TeoPro :cool:

Xem thêm các chủ đề liên quan: