niên giám thống kê 2010

[h=3]NIÊN GIÁM THỐNG KÊ BẮC CẠN 2010-2011, NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH BẮC KẠN NĂM 2010[/h]

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH BẮC CẠN 2011• Mã sách: 13223•Tác giả: Cục Thống kê Bắc Cạn• Nhà xuất bản: Thống kê • Số trang: 352• Kích thước: 16x24 • Trọng lượng: 1560 g• Giá bìa: 359.000 đ• Giá bán: 359.000 đ • Năm xuất bản: Quý II/2011Niên Giám Thống Kê Bắc Cạn 2010 - Sách mới phát hành Quý II/2011Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tình hình...

-->Đọc thêm...Nhãn: Sách niên giám thống kê[h=3]NIÊN GIÁM THỐNG KÊ tỉnh CAO BẰNG 2010, NIEN GIAM THONG KE CAO BANG NAM 2010[/h]

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH CAO BẰNG 2010 • Mã sách: 13234 •Tác giả: Cục Thống kê Cao Bằng• Nhà xuất bản: Thống kê• Số trang: 520• Kích thước: 16x24 • Trọng lượng: 1680 g • Giá bán: 320.000 đ • Năm xuất bản: Quý II/2011 Niên Giám Thống Kê Cao Bằng 2010 - Sách mới phát hành Quý II/2011 Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tình hình kinh tế...

-->Đọc thêm...Nhãn: Sách niên giám thống kê[h=3]niên giám thống kê tỉnh bắc giang 2011, mới nhất, niên giám thống kê bắc giang 2011[/h]

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH BẮC GIANG 2010 MỚI • Mã sách: 13223•Tác giả: Cục Thống kê Bắc Giang• Nhà xuất bản: Thống kê• Số trang: 352 • Kích thước: 16x24• Trọng lượng: 1560 g • Giá bìa: 359.000 đ• Giá bán: 359.000 đ• Năm xuất bản: Quý II/2011 Niên Giám Thống Kê Bắc Giang 2010 - Sách mới phát hành Quý II/2011 Để...

-->Đọc thêm...Nhãn: Sách niên giám thống kê[h=3]niên giám thống kê 2010 thừa thiên huế, niên giám thống kê tỉnh thừa thiên huế 2010[/h]

Niên Giám Thống Kê tỉnh Thừa thiên Huế 2010 - Sách mới phát hành Quý II/2011 • Mã sách: 13239 •Tác giả: Cục Thống kê Thừa thiên Huế • Nhà xuất bản: Thống kê • Số trang: 820 • Kích thước: 16x24 • Trọng lượng: 1850 g • Giá bìa: 359.000 đ• Giá bán: 359.000 đ• Năm xuất bản: Quý II/2011 Niên Giám Thống Kê Thừa thiên Huế 2010 -...

-->Đọc thêm...Nhãn: Sách niên giám thống kê[h=3]NIÊN GIÁM THỐNG KÊ BẮC NINH 2011, NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH NĂM 2011[/h]

SÁCH NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH 2010 • Mã sách: 13226 •Tác giả: Cục Thống kê Bắc Ninh• Nhà xuất bản: Thống kê• Số trang: 520• Kích thước: 16x24 • Trọng lượng: 1850 g • Giá bán: 359.000 đ• Giá bìa: 359.000 đ• Năm xuất bản: Quý II/2011 Niên Giám Thống Bắc Ninh 2010 - Sách mới phát hành Quý II/2011 Để đáp ứng nhu cầu...

-->Đọc thêm...Nhãn: Sách niên giám thống kê[h=3]niên giám thống kê hà nội năm 2010 mới nhất[/h]

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ HÀ NỘI 2010, MỚI NHẤT, SÁCH NĂM 2011, NIÊN GIAM THỐNG KÊ 2010 •Tác giả: Cục Thống Kê Thành Phố Hà Nội • Nhà xuất bản:Thống kê • Số trang: 450 • Kích thước: 19x27 • Trọng lượng: 2100 g • Giá bìa: 420.000 đ • Giá bán: 395.000 đ (tiết kiệm 25.000 đồng)• Năm xuất bản: Quý II/2011 NIÊN GIÁM THỐNG KÊ HÀ NỘI 2010,...

-->Đọc thêm...Nhãn: Sách niên giám thống kê[h=3]NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2010, MỚI NHẤT, DOWNLOAD NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2010[/h]

NIEN GIAM THONG KE NAM 2010, NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2010 NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2010 •Tác giả: Tổng cục thống kê• Nhà xuất bản: Thống kê• Số trang: 831• Kích thước: 17x24,5• Trọng lượng: 2500 g• Giá bìa: 420.000 đ • Giá bán: 395.000 đ (tiết kiệm 25.000 đồng)• Năm xuất bản: 2011 SÁCH NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2010, MỚI NHẤT(niên...

-->Đọc thêm...


Xem thêm các chủ đề liên quan: